En iyi teknoloji çözüm ortağınız

E-İmza

Elektronik İmza

Elektronik İmza Başvurularınızda Emin Bilgisayar olarak 15 dk teslim ediyoruz.Bekleme yok üretip teslim ediyoruz.

ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA)

 

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre E-imza; “Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.”


 E-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
 E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiler.
 E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.
 E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına e-imza oluşturulamaz.
 E-imzanın Getirdikleri; -Kimlik Doğrulama -Bütünlük -İnkâr Edilmezlik

Elektronik İmza Kullanım Alanları

Elektronik imza kullanım alanı açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda belirtilen istisna süreçler haricinde ıslak imza ile yapılan her işlem için kullanılabilir. Kanun, 5. maddesinde, güvenli elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracağını düzenlemiştir. Ancak, maddenin devamında bu kuralın istisnası olarak, kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tâbi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.


 E-devlet uygulamalarında ve uzantılarında (turkiye.gov.tr)
 UYAP ve benzeri kamu projelerinde
 Sanayi Bakanlığı ve Kosgeb projelerinde
 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) süreçlerinde
 E-Fatura uygulamalarında
 MERSİS Projesi kapsamında
 Gümrük ve Dış Ticaret işlemlerinde
 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde
 Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde
 Banka talimatlarının gönderilmesinde
 Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında
 Bayi ağı, B2B iletişiminde ve sipariş sürecinde
 Elektronik arşivin e-imzalanmasında
 Islak imza gerektiren EBYS dahil tüm uygulamalarda
 Üretilen ve imzalanması gereken her türlü evrakta
 Özel uygulamalar ile kullanım alanları genişletilebilir.

ShentaWp Ayar

E-İmza Başvuru Merkezi

Anında Teslim , Yerinde Başvuru imkanı !