En iyi teknoloji çözüm ortağınız

E-Dönüşüm

E-Fatura

ELEKTRONİK FATURA (E-FATURA) UYGULAMASI NEDİR?

E-Fatura mükellefleri arasında oluşturulan faturaların dijital ortamda portal yöntemi üzerinden iletilmesi ve dijital ortamda saklanması sistemi e-Fatura sistemidir. E-Fatura’nın 433 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğine göre normal faturadan tek farkı sizi kağıt masrafından kurtarması ve işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapmanızı sağlamasıdır

E-smm

E-SMM Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbaplarının sundukları hizmet karşılığında yaptıkları tahsilatlar için elektronik ortamda düzenledikleri belgeye verilen addır. Bir başka deyişle, e-serbest meslek makbuzu, matbu serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda düzenlenmiş halidir.

Kep

Kayıtlı elektronik posta (KEP)

Kayıtlı elektronik posta (KEP); Emin Bilgisayar olarak 30 dk da anında KEP adresini Bireysel veya Kurumsal teslim ediyoruz.

E-İmza

Elektronik İmza

Elektronik İmza Başvurularınızda Emin Bilgisayar olarak 15 dk teslim ediyoruz.Bekleme yok üretip teslim ediyoruz.

E-Mutabakat

E-Mutabakat

Vega e-Mutabakat sayesinde mutabakat işlemlerinizi online olarak kolay ve hızlı yapabilirsiniz. Kullanışlı yapısı ile ticari ilişkinizin bulunduğu firmalara otomatik olarak mutabakat metni gönderir ve yanıt bekler. Yanıt alınan ve yanıt alınamayan firmaların listesini tek ekrandan görebilirsiniz.

E-Defter

E-Defter

Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın 13.12.2011 tarihinde yayımlamış 1 sıra no’lu Elektronik Defter Genel Tebliği ile hayata girmiş olan uygulamadır. e-Defter uygulaması ile Yevmiye ve Kebir Defterleri elektronik ortamda oluşturulup berat dosyaları elektronik ortamda GİB’in sistemine ibraz edilmek zorundadır.

E-İrsaliye

E-İrsaliye

e-İrsaliye sistemi sevk irsaliye belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, ibraz edilmesi ve muhafaza edilmesi demektir. e-İrsaliye kağıt derdini ortadan kaldırarak sevk süreçlerini hızlı ve kolay hale getirir. Ayrıca diğer e-Dönüşüm uygulamalarında olduğu gibi arşivleme işlemlerini elektronik ortamda güven içinde yapar.

E-Arşiv

E-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura, Elektronik Fatura uygulamasına dahil olmayan tüzel veya gerçek kişilere kesilen faturalardır. VUK 433 sıra numaralı e-Arşiv Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, ibraz ve muhafaza edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.
ShentaWp Ayar

E-İmza Başvuru Merkezi

Anında Teslim , Yerinde Başvuru imkanı !